Lähteitä ja linkkejä

Chinery, M. Pohjois-Euroopan hyönteiset. Tammi 1978. ISBN 951-30-3223-X.

Jansson, L., Lindquist, B & Markkula, I. 2012. Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta. Kasvinsuojeluseuran julkaisu n:o 102. ISBN 952-5272-61-3.

Kodin kutsumattomat vieraat. Tuhohyönteisten tunnistus ja torjunta. Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2010. (pdf)

Nummi, O. (toim.) Rohmut ja riesat. Suomen museoliiton julkaisuja 55. ISBN 951-9426-32-9

Putus, T. Elinympäristömme pienet tuholaiset. Viihtyvyys vai terveyshaitta. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy 2013. ISBN 978-952-9637-50-8.

Itä-Suomen yliopisto
https://www.uku.fi/~holopain/stt/

Vieraslajiportaali
https://www.vieraslajit.fi/lajit/HBE.MG9/list

Hyönteismaailma
https://www.hyonteismaailma.fi/hyonteiset/