Lepakot

(Chiroptera)

Esiintyminen

Lepakot ovat ainoita lentäviä nisäkkäitä. Suomessa on tavattu 11 lepakkolajia. Lajeistamme enemmistö jää talveksi Suomeen horrostamaan ja muutama muuttaa etelämmäksi.

viiksisiippa_lev400px

Lepakot ovat luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettuja, EU:n luontodirektiivin liitteen IV mukaisen vahvan suojelun piirissä ja monien kansainvälisten sopimusten suojaamia. Jos lepakoiden häätöä rakennuksesta aletaan harkita, on otettava ensin yhteyttä alueelliseen ELY-keskukseen, joka antaa lisää ohjeita.

Kaikki lepakkomme ovat hyönteissyöjiä. Ne saalistavat pimeässä päästämiensä korkeiden äänien kaikujen avulla. Jokaisella lajilla on tyypillinen ääntelynsä. Korviin palautuvien kaikujen avulla muodostuu tarkka kuva ympäristöstä.

Haitat ja niiden ennaltaehkäisy

Lepakot voivat pitää päiväpiilonaan ullakoita, jolloin ne voivat koitua häiriöksi. Vintillä viihtyvät lepakot voivat tuoda mukanaan lutikoita ja niiden ulosteet aiheuttavat hajuhaittaa, joten lepakkojen pääsy rakennuksen sisälle pitäisi estää tukkimalla kulkuaukot. Lepakot voivat tulla sisään jopa alle kahden sentin raoista tai reistä.

Lepakkojen kulkuaukot ovat yleensä lännen ja etelän puoleisilla seinustoilla. Joskus kulkuaukot löytyvät myös reiän tai halkeaman ympärillä olevien tahrojen tai aukon alle pudonneiden papanoiden perusteella. Miltei kaikki lepakot katoavat rakennuksista talvella, mikä mahdollistaa kulkuaukkojen tukkimisen niiden poissa ollessa. Lepakoiden häätöä ei saa tehdä touko-syyskuun aikana.

Sisälle ihmisasuntoihin tulevat lepakot ovat yleensä eksyneitä nuoria yksilöitä. Usein ne poistuvat itsestään, jos ulos johtava ovi tai ikkuna jätetään auki ja muut suljetaan. Lepakot eivät ole vihaisia tai hyökkääviä, mutta ne voivat kuitenkin purra kiinni otettaessa. Lepakoita ei saa käsitellä paljain käsin, koska pienellä osalla lepakoista voi olla raivotautivirus.